معرفی سگا ساترن

آتاری ایران جمعه 30 دی 1401 - 11:39
معرفی سگا ساترن
سگا پس از موفقیت کنسول های مگا درایو در ژاپن و اروپا و همینطور جنسیس در آمریکا و پس از آن عدم موفقیت نسبی Add-on هایی مانند Mega CD و 32X سرانجام به نسل پنجم و گرافیک 32 بیتی با کنسول سگا ساترن وارد شد.

تست بازی سگا ساترن

بازی های انحصاری که سگا و شرکت های زیر مجموعه اش برای سگا ساترن تولید کردند، بسیار زیبا هستند که فقط برای کنسول سگا ساترن و با کیفیت بالا تولید شده بودند.

ارسال نظر